Medlemmer af skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ved Øster Snede Skole.

 

Valgte skolebestyrelsmedlemmer for perioden 2014 – 2018.

Ingrid Due Simonsen - Formand

Gedevejlevej 8, 8722  Hedensted, tlf. 2393 1344

 

Merete Skovgaard-Jensen – Næstformand

Båstrupvej 57, Båstrup, 8722  Hedensted, tlf. 7589 3859

 

Berit Kildedal Kjærgaard

Mejsevej 16, Øster Snede, 8723  Løsning, tlf. 7589 0589

 

Charlotte Amalie Hvilshøj

Gesagervej 7, Øster Snede, 8723  Løsning, tlf. 2243 4522

 

Niels Toft Jørgensen

Højmarksvej 62 K, Kragelund, 8723  Løsning, tlf. 2424 0484

 

 

Medarb. Repræsentanter for skoleåret 2015/16:

Lillian Jensen, Bredalvej 83, Gl. Sole, 8722  Hedensted

Randi Andersen, Husoddebakken 82, 8700  Horsens

 

Elevrådsrepræsentanter for skoleåret  2015/16:

Frederik Due Simonsen, Gedevejlevej 8 – Formand

Lucas Theill Christensen, Lindvedvej 39 - Næstformand

 

 

Skoleledelse:

Mads Paaske, Midterfolden 13, 7150  Barrit, tlf. 24904891 Mads.paaske@hedensted.dk

Inge Høy Vestergaard, Lysagervænget 43, 8722  Hedensted,

Tlf. 2815 5535 ihv@hedensted.dk

SFO-leder (deltager Ad Hoc.) Lene Møller, Moseparken 70, 8722  Hedensted, tlf. 7589 2610 lenemoller@dk2net.dk