Øvrigt

Traditioner

Årlig disco for 0. -1. klasse en torsdag aften og for 2.-3.-4. klasse fredag aften med overnatning til lørdag.

Mad

Børnene skal selv medbringe morgenmad, men vi sørger for mælken.

Hvis jeres barn har en lang dag eller er meget sulten, er det en god ide at give dem lidt ekstra frugt eller lignede med som de kan spise i SFOen om eftermiddagen. Vi har skab og køleskab til medbragt morgenmad

Garderobe

Regntøj, vinterovertøj og skiftetøj må gerne hænge på garderoberummet. Børnene går over i skoletiden og henter det til frikvartererne.

Men husk at tømme jeres barns garderobe og evt. køleskabsmad op til alle weekender og ferier, så vi kan få gjort rent.

Samarbejde med skolen

For børnene fra 0.-2.kl. er det naturligt, at deres klassepædagog også er kontaktpædagog i IDRÆTS-SFO’en. Men både børn og forældre er velkomne til at bruge alle de voksne i huset.

Vi har et tæt samarbejde med skolen omkring det enkelte barns trivsel. Til skole-hjem samtalerne på skolen vil skolepædagogen også orientere om, hvordan jeres barn trives i Idræts-SFOen.