Pædagogik

Pædagogik               

Vi er en Idræts-SFO og indtænker derfor bevægelse som en naturlig del af vores hverdag.

Det er børnenes fritid, så der skal være plads til at bestemme så meget som muligt selv. Det er vigtigt at kunne dyrke sine venskaber og udvikle et netværk – også til den dag man ikke længere går i SFO.

Vi tilbyder en aktivitet hver dag, som børnene har mulighed for at vælge. Vi varierer tilbuddene mest muligt; ude/inde, roligt/vildt, afslapning/udfordring, finmotorik/grovmotorik.

Vi tager også på ture ud af huset i vores minibus. Vi tilbyder svømning ca. en gang om måneden, og til nogle aktiviteter vil der være tilmelding. Det fortæller vi mere om på Forældreintra og ved opslag i SFOen.