Indsatsområder 2015-2016

Indsatsområder 15/16

 

Indsatsområde

Beskrivelse

a. Program for læringsledelse

 

Deltage i program for læringsledelse og derigennem få arbejdet med de udviklingspotentialer, der bliver afdækket i den første statusrapport. I efteråret 2015 gennemføres en stor kortlægning af forældre, elever og medarbejdere. Denne skal danne baggrund for de videre tiltag.

b. Læringsmål

I uge 27 afholdes et praksisnært kursus, der klæder lærerne på til at omsætte skolereformens forenklede Fælles Mål til brugbare læringsmål

for eleverne i matematik og dansk.

Kurset strækker sig over to dage. Én dag med fælles oplæg og

én dag med fagrettet fokus i fagene dansk og matematik.  Det videre arbejde skal foregå i teams og fagudvalg. Målene skal indgå i elevplanerne.