Indsatsområder 16/17 (Hovedindsatsområderne er område a + b)

 

Indsatsområde

Procesansvarlige

Beskrivelse

Evaluering

a. Program for læringsledelse: Implementering af læringsstrategier.

 

Ledelsesteam og læringskoordinatorer

Implementeringen af læringsstrategier for eleverne skal blandt andet understøtte vores nuværende arbejde med UgeskemaRevolutionen.

Målene er, at eleverne gennem brug af læringsstrategier bliver mere selvhjulpne og får en mere positiv forventning til mestring i skolegangen.

Området evalueres løbende i ledelsesteamet, i fagteamene og på personalemøder. Årets indsats evalueres på sidste personalemøde med henblik på kommende års arbejde/indsats.

b. Trivselsarbejde på de enkelte årgange.

Ledelsesteam og teamene omkring den enkelte klasse.

Der arbejdes med elevernes trivsel på de enkelte årgange på baggrund af resultaterne fra kortlægning og trivselsundersøgelse.

Den årlige trivselsmåling og næste kortlægning.

c. ”Min uddannelse”

Ledelsesteam og IT-vejleder.

“Min uddannelse” er kommunens valg af læringsplatform, som skal fungere som en rød tråd i børnenes skolegang. Slutmålet er en dynamisk elevplan, som bygger på de årsplaner og målsætninger, som der formuleres for klassen/eleverne. Første år lægges årsplaner ind for dansk og matematik samt 2 eksemplariske undervisningsforløb.

Arbejdet slutevalueres på sidste personalemøde med henblik kommende års arbejde/indsats. Området evalueres løbende i fagteamene.

d. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

Ledelsesteam, læringskoordinatorer for dansk- og matematik-

fagteamene.

På baggrund af analyserne i henholdsvis dansk- og matematikfagteam omkring opretholdende faktorer diskuteres og igangsættes tiltag, som kan udfordre og styrke læringen for klassernes allerdygtigste elever i dansk og matematik.

Arbejdet delevalueres på skoleårets sidste fagteammøde med henblik kommende års arbejde/indsats. Området evalueres løbende på baggrund af prøveresultaterne i henholdsvis nationale tests og ST-/MAT-prøver.

e. Udbredelse/tiltag i forhold til trivselsarbejdet i organisationen

Ledelsesteam, pædagog-

fagteam og AKT-team.

Der arbejdes på koordinering og udvikling af tiltag i forhold til trivselsarbejdet - herunder fokus på en opkvalificering af overgange. (Fra børnehave til brobygning, brobygning til 0.kl., 0. kl. til 1. kl., 3.kl. til 4. kl., 6. kl. til overbygningen samt fra skole til SFO).

Arbejdet delevalueres henholdsvis på skoleårets sidste fagteammøde samt i ledelse/AKT-team med henblik kommende års arbejde/indsats.