Øster Snede Skole - hvem er vi, og hvad står vi for

På Øster Snede Skole går trivsel, gensidig tillid og gode faglige resultater hånd i hånd. Her kender vi hinanden godt. Vi bliver set og værdsat som de mennesker, vi hver især er.

Vore elever sendes videre ud i verden med særdeles gode resultater og kundskaber. Det, som vi laver, virker. Det skyldes, at vi gør tingene sammen og hele tiden bestræber os på at gøre det, som giver mening for den enkelte og for fællesskabet. Her er ikke langt fra tanke til handling, og vi ligger i front i forhold til, hvad der rører sig inden for læring og pædagogik. Vi vægter leg og bevægelse og er begunstiget med gode moderne faciliteter både ude og inde.

Øster Snede Skole er også forældrenes og lokalområdets skole, hvor alle har indflydelse og får plads til at bidrage. Forældrene bakker op om traditioner som skolefest, morgensamling, forældredage og morgenlæsning. De engagerer sig for børnene og fællesskabets skyld, men også fordi de selv har lyst til at være her.
Her er synlig og lettilgængelig ledelse, som skaber stabilitet og udvikling i dagligdagen gennem dialog mellem børn, medarbejdere og forældre. Vi prioriterer faglig udvikling og høje ambitioner med udgangspunkt i hverdagen, som den udspiller sig i de enkelte klasser.


Skolen har et godt ry. Det er vi alle stolte af, og det forpligter!

 

1060