Skolens værdier

Skolens værdier tager afsæt i værdierne for Hedensted Kommune. Kommunens værdier er: Ansvar, dialog og udvikling. Skolens værdier er fællesskab, tydelighed og udvikling.

Fællesskab

Det betyder at:

·         der er fælles morgensang og morgenlæsning i klasserne

·         forældrene er velkomne på skolen

·        vi prioriterer fælles oplevelser og traditioner

·        der er et naturligt samarbejde mellem skole og SFO

·        der bliver arrangeret fælles udviklingsforløb for hele personalegruppen

·        vi har fælles ansvar for fælles trivsel (personale, forældre, elever)

·        vi i fællesskab passer på de fysiske rammer

·        skolen er en naturlig del af lokalsamfundet

 

Tydelighed

Det betyder at

·        tydelige mål for den daglige undervisning som eleverne kan forstå

·        der er en tydelig og kendt struktur på hverdagen

·        der er et klart og kendt regelsæt for alle på skolen

·        vi værdsætter et sprog og en adfærd, som alle føler sig trygge ved

·        tydelig dialog mellem personale – forældre – børn

·        vi udtrykker klare forventninger til forældre, elever og kollegaer.

·        skolen er synlig overfor det omgivende samfund

 

Udvikling

Det betyder at

·        vi tilstræber gode fysiske rammer, gode læringsmiljøer og rum til fordybelse

·        vi er åbne for nye ideer og forandringer (at prøve nye pædagogikker og materialer)

·        vi i fagudvalg og på fælles møder for det samlede personale deler viden og erfaring

·        vi hvert år har fokus på områder, som vi ønsker at gøre en særlig indsats for og udvikler

·        vi prioriterer gode muligheder for efter/videreuddannelse